Http://clik.to/Latijn

Over de ganzen van de Capitoolheuvel

Reeds lang belegeren de Galliërs de reusachtige citadel van de stad Rome. Dagelijks
naderen Gallische troepen de poorten van de citadel
En ze strijden daar met pijlen, lansen en zwaarden,
Maar zij kunnen de citadel niet binnengaan en de overwinning behalen.
Want de Romeinse soldaten vrezen de vijand niet.
Soms durven ze zelfs uit de citadel komen.
Buiten de poorten vechten de Romeinen hevig,
Maar zij kunnen de Galliërs niet op de vlucht jagen.
Maar de Galliërs, Die de bewapende poorten niet kunnen veroveren, Beproeven
een list om de poorten binnen te gaan. En zo in het midden van de nacht,
Beklimmen zij zwijgend het capitool. Op de berg slapen alle Romeinen: Vrouwen en meisjes slapen, Ook oude mannen en jongens slapen.
Weinig bewakers staan op de wallen en kijken rond,
Maar zij zien de Galliërs niet, want de nacht is duister.
Zij horen de Galliërs niet, want de Galliërs beklimmen zwijgend de berg.
De overige Romeinse soldaten slapen .
Zelfs de honden slapen. Maar de ganzen Die
gewoon zijn de tempel van Junote te bewaken, Slapen niet. Zij horen de Galliërs.
En roepen dadelijk en klepperen met hun vleugels.Op de wallen horen de Romeinse soldaten de ganzen en vragen:
“Waarom roepen die ganzen?”  De soldaten kijken rond: ze zien geen vijand. Opnieuw
roepen de ganzen. Nu wordt Marcus Manlius, een dappere man en een zeer
Goede soldaat , door het geroep van de ganzen gewekt en springt dadelijk
Uit zijn bed. Hij rent dadelijk naar de wallen en bemerkt de Galliërs.
Met een luide stem roept hij de overige Romeinen te wapen.
Intussen stampt hij een Galliër van de heuvel , en een tweede,
En een derde… Eindelijk komen de overige Romeinse soldaten naar de wallen
En werpen de Galliërs, die het Capitool beklimmen, Van de heuvel.De
Galliërs vluchten van de Capitoleinse heuvel en gaan uit Rome weg.
Zo is door de waakzaamheid van de ganzen,De
burcht van de stad Rome en de vrijheid van het Romeinse volk,
Gered.
Deze tekst is afkomstig van http://clik.to/latijn
@ caeki@hotmail.com  @