Http://clik.to/Latijn

De draad van Ariadne

Ariadne red Theseus op de volgende manier.
Ariadne gaat bij Daedalus, de architect van het labyrint.
Waarom gaat de dochter van de koning naar Daedalus ?
"Jij" zegt ze, "jij bent de architect van het labyrint.
Jij kan ons toch wel de weg door het labyrint wijzen ?"
Daedalus antwoord niet maar geeft haar een draad en een zwaard.
Ariadne geeft de draad en het zwaard aan Theseus.
De volgende dag leiden de soldaten van de koning de jongemannen
en meisjes naar het labyrint en sluiten ze op.
De jongemannen en meisjes vrezen het ergste.
Theseus gaat ook het labyrint in en
wikkelt de draad van Ariadne af.
Zo kan hij zijn weg altijd terugvinden.
Eindelijk vind Theseus de Minotaurus.
Dadelijk grijpt hij de kop van de
Minotaurus vast en met zijn zwaard vermoord hij hem.
Vervolgens neemt hij de draad en kan hij
de uitgang van het labyrint terugvinden.
Op dat ogenblik roept Theseus Ariadne.
Ariadne hoort zijn stem en is zeer blij.
Vervolgens vluchten Ariadne en Theseus
naar het schip en verlaten Kreta.
Nooit meer moeten de Atheners zeven
jongens en zeven meisjes naar Kreta zenden .

Deze tekst is afkomstig van http://clik.to/latijn
@ caeki@hotmail.com  @