>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
Rome in conflict met de buren, de Albanen
De derde koning van de
Romeinen was Tullus Hostilius. Deze was niet alleen verschillend van de vorige koning,
Numo Pompilius , de vrome en zeer rechtvaardige man , maar ook strijdlustiger dan Romulus.
Omdat hij meende dat de staat door rust en vrede bedorven was, zocht hij overal een reden
voor oorlog en korte tijd later brak er oorlog tussen deze twee volkeren , buren en
bloedverwanten uit omdat de Romeinen uit het Albaanse grondgebied, en de Albanen uit het
Romeinse grondgebied buiten stalen. De Albanen deden als eerste een aanval op het Romeinse
grondgebied met een reusachtig leger. Ze sloegen hun kamp op niet meer dan 5000 voetstappen van de stad , en omringden het met een gracht. Op een nacht echter trok Tullus
voorzichtig het kamp van de vijand voorbij en hij trok met een vijandig leger naar het
Albaanse grondgebied. Dit dwong Mettium Fufetium, een Albaanse koning , het kamp te
verlaten. Hij bracht zijn soldaten zo dicht mogelijk bij de vijand.


Caeki