>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
Wie van de twee is het sterkst? De zon,of de wind ?
Eens waren de zon en de wind het met elkaar oneens.
Dikwijls vroegen ze de maan, vaak ook de zee, dit ene:
"Wie van ons beiden is het
sterkst?" Omdat noch de maan, noch de zee konden
antwoorden, zei de wind zelf:
"De zon is toch zeker niet sterker,
die slechts overdag de aarde met warmte koestert?"
Waarop de zon zei:"De wind is toch
niet sterker, die niemand zien kan?" Tenslotte overtuigde de maan hen :
"Omdat jullie tweedracht door ons niet bedaard kan worden,
zoek op aarde een rechtschapen mens.
Hij zal wijs over jullie deugden
oordelen." Toevallig wandelde op aarde Antonius,
die noch familie, noch een huis bezat;
hij wou liever onder de open hemel leven. De wind zei aan de zon:
"Hij wint die de mantel van Antonius
schouders kan wegtrekken."
De zon gaat akkoord en lacht in stilte. Eerst begint de wind zich in te spannen.
Een koude en razende storm woed op aarde,
de bladeren, de takken, alle bomen werden door elkaar geschud.
Kinderen worden door hun moeders naar huis geroepen.
De kudden worden naar de stal gebracht.
Maar Antonius ging vooruit, en hield zijn
mantel met een stevige hand vast.
De wind, die reeds van zonsopgang waaide(blaasde),
kon zijn mantel niet van hem ontrukken.
eindelijk wanhoopt de wind en word hij
gedwongen zijn plan op te geven. Dan verschijnt de zon aan de hemel:
blij verlaten de mensen hun huis,
hun kinderen beginnen opnieuw te spelen,
de bloemetjes beginnen opnieuw te bloeien.
Gans de aarde wordt gekoesterd door de
warmte van de zon.
Ook Antonius voelt de warmte van de zon.
Nu eens zoekt hij de schaduw onder een een boom,
dan weer legt hij zijn voeten in het koele water van de stroom.
Maar zijn mantel legt hij nog niet af. De zon begint nog feller te branden.
Na een lange tocht gaat Antonius vermoeid zitten ,
en gulzig drinkt hij veel water.
Ten slotte, overwonnen door de warmte en de tocht,
maakt hij zijn mantel los. En hoog in de hemel zegt de zon lachend: "Het is beter," zegt
zij:"met welwillendheid en warmte te strijden, dan met geweld."Caeki