>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
3.6 De schraapzuchtige meester van Syrus stelt zich voor
Ik ben Quintus Cornelius Centesimus, een Romeinse burger. Maar hoe ellendig ben ik, hoe ellendig is mijn leven! Ik heb wel
veel goud en goud bezitten is allerminst ellendig, maar dit goud van mij is nergens veilig. Overal zijn er vijanden, overal zijn er
gevaren! Mijn zoon, dochter, buren, slaven, verwanten, vreemden, bekenden, onbekenden en zelfs mijn vrienden, zijn vijanden
en gevaren. O, mijn goud, mijn vreugde en mijn leven, waar kan ik jullie veilig bewaren? Waar kunnen jullie veilig zijn? Maar als
jullie niet veilig zijn, is mijn leven ook niet veilig. Want als ik jullie niet heb, is mijn leven geen echt leven meer.
Caeki