>>clik.to/Latijn<<  |   home
Hermes
Hermes was de bode van de goden, hij was de zoon van Zeus en Maia, een dochter van Atlas. Zijn rol was als bemiddelaar
optreden tussen goden en mensen, doden en levenden, en tussen mensen onderling. Zijn spreektalent had hij gekregen van zijn
vader  Zeus . Hij geleide ook de levenden naar het dodenrijk.
Hij was beschermer van kooplui, dieven en verkeer. Ja, ook van de dieven. Want toen Hermes pas geboren was, ontsnapte hij
uit zijn mandje. En hij stal de kudde runderen van Apollo. Hij maakte hun sporen onvindbaar, door hun poten te omwikkelen
met eikenbast. Toen hij honger kreeg slachtte hij een van de runderen en bereidde een flink maal. Spelend met de
koeiendarmen kreeg hij opeens een idee. Hij ving een schildpad en bond de darmen rond het schild. Hij ontdekte dat als je een
snaar harder aantrok de toon hoger klonk. Hiermee trok hij de aandacht van Apollo zelf. Maar deze was vertederd en
beloofde de kleine dief zijn kudde runderen in ruil voor dat instrument. Apollo verbeterde het en ontworp uiteindelijk een lier
met zeven snaren.
Samen met zijn kudde ging hij terug naar huis en onderweg maakt hij met twee rietstengels een dubbelfluit. Tot vermaak van
Apollo speelde hij op de twee tegelijk twee verschillende liedjes. Apollo kreeg deze en maakt zijn muze Euterpe gelukkig mee.
Hermes ontwikkelde ook nog gewichten, maten, letters, getallen, gymnastische oefeningen en nog veel meer. En in Athena
stonden langs de pleinen en straten, vierkante zuiltjes met Hermes' borstbeeld. De Hermen die waken over veilig ver keer.

Caeki