>>clik.to/Latijn<<  |   home
Dionysus
Dionysos was de god van de wijn. Hij was de zoon van Semele en  Zeus . Zijn geboorte verliep zeer eigenaardig:
Op een dag had  Zeus zijn oog laten vallen op de zeer bevallige Semele. Als sterveling benaderde hij haar 's nachts en hij
maakte haar tot zijn geliefde. Maar zijn verschijnen en verdwijnen waren zo mysterieus dat Semele begon te vermoeden dat hij
een god was, op haar eindeloos vragen bekende hij dat hij   Zeus was. Maar opnieuw begon ze te twijfelen, was hij wel echt
 Zeus . Toen liet ze hem op een dag een eed zweren op de Styx, de duurste eed mogelijk, dat hij haar wens onvoorwaardelijk
zou inwilligen. Nadat   Zeus dit gedaan had, vroeg ze hem om zich in zijn ware gedaante te verschijnen.   Zeus bekloeg zijn licht
gezworen eed en hij deed het. In volle glorie met zijn bliksems en donderslagen. Door zijn gloed werd Semele levend verbrand.
Maar toen  Zeus zag dat ze zijn kind baarde nam hij het uit haar lichaam en naaide het in zijn zij.
Enkele maanden later werd Dionysos geboren. Dankzij zijn verblijf in Zeus zijde was hij doortrokken van de goddelijke
krachten. En Dionysos, hoewel hij een sterfelijke moeder had, was een god.
Dionysos, ook Bakchos geheten, plantte een wijnstok op aarde en bedwelmde hemzelf en de nimfen die hem hadden
grootgebracht met dit wonderlijke vocht uit de vruchten geperst. Velen volgden hem en zijn vrolijke stoet van mensen en
nimfen. Hij zwierf rond van het noorden van Hellas tot Klein-Azië. Na zijn omzwervingen, als zijn naam en die van de wijn
gemaakt waren, temperde Apollo hem en duldde hem zelfs in de Delphische tempel naast zichzelf.

Caeki