>>clik.to/Latijn<<  |   home
Hephaistos

Hepahaistos was de tweede zoon van   Zeus en Hera. Bij zijn geboorte vond Hera hem zo nietig dat ze hem prompt van de
Olympos wierp. Maar hij viel in de zee waar hij negen jaar lang werd verzorgd door Thetis en een dochter van Okeanos.
Daar toonde Hephaistos aan zijn verzorgsters zijn gaven om prachtige dingen te smeden. Toen Hera op een dag Thetis vroeg
waar ze dat prachtige sieraad vandaan had, vertelde Thetis haar het verhaal. Hera kreeg berouw en haalde de lelijkste der
goden terug. Hij bouwde een smidse met 20 blaasbalgen en werkte dag en nacht om de prachtigste dingen te smeden voor
goden , godinnen en zelfs mensen.

Caeki