>>clik.to/Latijn<<  |   home
Hebe
Hebe was de dochter van  Zeus en Hera. Ze was te vrouw gegeven aan Herakles, de beroemde held. Ze serveerde de nectar
op de Olympos. Op een dag stootte ze een beker om. Zeus was woedend en vloog als een adelaar naar beneden. Daar
ontvoerde hij de Trojaanse koningszoon Ganymedes. Deze schonk voortaan de nectar in. Als dank voor de bewezen diensten
plaatste  Zeus hem aan de hemel als het sterrenbeeld de Waterman.

Caeki