>>clik.to/Latijn<<  |   home
Pallas Athena
Pallas Athena was de godin van het krijgsbeleid en de wijsheid. Ze beschermde ambachten, wetenschap en kunstvaardigheid.
Athena zetelde in vele steden, ook in haar eigen Athenai, als burchtgodin. Athena was de dochter van Zeus en de verstandige
Metis, beleid betekent haar naam.
 Zeus achtervolgde Metis en zij ontsnapte in vele gedaanten. Tenslotte gaf ze zich gewonnen en sliep met . Zeus Maar toen
Moeder aarde aan Zeus voorspelde dat ze eerst een meisje zou baren en daarna een jongen die hem van de troon zou stoten,
verzwolg  Zeus haar bij hun volgende ontmoeting. Vanaf toen gaf ze hem raad van binnenuit. Niet veel later schreeuwde  Zeus zo
hevig dat de Olympos ervan daverde. Hephaistos, de smid der goden, werd erbij gehaald en bracht zijn wig en hamer mee. En
na de eerste slag op Zeus' hoofd kwam er een jonge vrouw in volle wapenuitrusting tevoorschijn: Pallas Athena. Ze werd de
lieveling van haar vader.
Athena is eveneens bekend uit de Trojaanse oorlog. Ze hielp daar Oddyseus en de andere Grieken.
Ook bekend is de strijd tussen Pallas Athena en Poseidon om beschermgod(in) te worden van Athenai.  Zeus besliste dat
diegene dit het nuttigste geschenk gaf aan de stad, beschermgod(in) zou worden. Poseidon sloeg met zijn drietand op de rots
voor de Akropolis en er ontsprong een zoutwaterbron en hinnikend kwam het eerste paard tevoorschijn dat zeer nuttig zou zijn
bij de oorlogsvoering. Maar Athena deed naast de bron een olijfboom ontspruiten, symbool van de vrede. Ze legde het gebruik
uit van het hout, takken en vruchten die ook geperst konden worden om de lichamen mee te zalven of voor verlichting. Alle
godinnen stemden voor Pallas Athena en de goden stemden voor Poseidon. De stemmen staakten en tenslotte mocht Kekrops,
de koning van Athenai beslissen. Hij koos voor de olijfboom. Maar Poseidon onthield de Atheners zijn gunst niet en de zee
maakte Athenai eveneens groot en machtig.
Athena had verschillende namen: Athena Nike,Athena Parthenon en Pallas Athena.

Caeki