>>clik.to/Latijn<<  |   home
Persephone
Persephone was de dochter van  Zeus en zijn zuster Demeter. Ze was het lieflijkste godinnetje dat je je kan indenken, zo ook
leek het Hades, de god van de onderwereld. Dus Hades stapte naar Zeus en vroeg hem de hand van Persephone.  Zeus , die
begreep dat Demeter nooit zou toelaten dat haar dochter in de onderwereld zou verblijven, stemde niet toe maar verbood ook
niets. Hierdoor vatte Hades moed en schaakte Persephone.
Toen Demeter dit ontdekte werd ze wanhopig, want ze vond haar dochter nergens, negen dagen en nachten, zwierf ze rond
over de aarde, op zoek naar haar geliefde dochter. Tenslotte nam ze een menselijke gedaante aan en ging naar het koningspaar
van Eleusis. Deze laatsten ontvingen haar zeer hartelijk en als dank wou Demeter hun pasgeboren jongetje onsterfelijk maken.
Ze hield het boven het vuur, maar juist toen kwam de koningin binnen en rukte het kind uit haar handen. De betovering was
verbroken en het kind stierf. Hierna zou ze niet zijn gebleven als hun zoon Triptolemos haar niet herkend had als Demeter. Hij
kon haar ook inlichten over de schaking. Hij en zijn broers waren er niet ver vandaan toen ze een zwarte gestalte zagen die een
hulpeloos meisje in zijn armen hield.
Demeter begon al iets te vermoeden en ze ging naar Helios die alles wat op aarde gebeurt ziet. Hij bevestigde haar gissing dat
Hades haar dochter had geschaakt en ze begreep dat  Zeus dit oogluikend had toegestaan. Uit woede en verdriet bekommerde
ze zich niet meer om haar taak op aarde en ze besloot om niet meer terug te keren naar de Olympos.
Nu werd  Zeus ongerust, want de mensheid dreigde van honger om te komen. Hij zond de bode Hermes naar Demeter met de
boodschap dat ze haar dochter terug mocht hebben als deze nog niets gegeten had, dit bleek het geval en hij zond Hermes naar
de onderwereld om Persephone te halen. Maar een nimf uit de onderwereld verraadde aan Hades dat ze zeven pitten van een
granaatappel had gegeten. Nu werd Demeter weer wanhopig, maar nu oordeelde Zeus dat Persephone één derde van het jaar
bij Hades verbleef maar iedere lente weer moest terugkeren naar de aarde om haar moeder te helpen bij haar taak.
Dit zou ook het leven van de mensen op aarde beïnvloeden, de afwisseling der seizoenen werd hierdoor bepaald, in de winter
was Demeter ongelukkig en bekommerde ze zich niet om haar taak. Maar als haar dochter in de lente terug kwam herstelde ze
vol van vreugde.

Caeki