>>clik.to/Latijn<<  |   home
Hestia
Hestia was de godin van de haard, het laaiend haardvuur in elke stad dat constant brandde, maar ook van de huiselijke haard.
Ze was maagd en had dus geen kinderen, goddelijk noch menselijk. Hestia speelt niet mee in de verschillende mythen maar dit
betekent niet dat ze een mindere status had dan een andere God.

Caeki