De boer en zijn zonen
De gouden slang
De parabel van de talenten
het onze vader
Catullus carmina 5
Catullus carmina 8
Hero en Leander
Het zonnelied
Cincinnatus
Grafschriften
Bedrogen door een bankier
De ring van Polycrates
De eed van Hippocrates
De weduwe van Ephese
De wolf en het lam
DE wolf en de hond
Diogenes van Sinope
Hannibal trekt de Alpen over
Torquatus
Een nachtelijke vechtpartij(1)
Coriolanus
Een nachtelijke vechtpartij(2)
Actaeon
Caesar,Galliërs en Germanen