>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I
De Argonautis 2
Iason riep uit heel Griekenland de dappere mannen
samen om hem te vergezellen. Intussen kwam van deze Hercules, de dapperste
aller Grieken, als eerste aan. Dan volgden Theseus, Castor en Pollux, Peleus en
Nestor. Ook Orpheus, die met z地 zangkunst het gemoed van de mensen kan
bedaren, besloot deel te nemen aan de tocht. Nadat ze allen waren samengekomen,
vertrokken ze naar Colchis met een uiterst snel en stevig schip, de Argo
genoemd.
Ooit had een
orakel aan Aeëtes, de koning van Colchis, voorspeld: 想olang zul je in het
bezit zijn van de troon als het Gulden Vlies in maart in de tempel aanwezig is.
Maar indien het Gulden Vlies gestolen wordt, zal je niet alleen je troon maar
ook je zoon verliezen. En daarom beval Aeëtes een draak, die nooit sliep, het
Gulden Vlies te bewaken.
Iason en z地
gezellen werden door de nietsvermoedende Aeëtes en z地 dochter voor het
avondmaal uitgenodigd. Na het avondmaal zei Iason tegen koning Aeëtes: 閃ijn
vader is ten onrechte door Pelias van de troon verdreven. Als ik het Gulden
Vlies naar huis terugbreng, zal Pelias de troon van m地 vader terugschenken.
Daarom heb ik het G.V. nodig!
Waarop Aeëtes
lachend antwoordde: 阻e zal het Gulden Vlies krijgen, als je de volgende vijf
werken voltooit: ik beveel je twee woeste stieren te temmen, een akker vol
rotsblokken te ploegen en giftige tanden van een draak zaaien. Uit die tanden
zullen bewapende mannen geboren worden, die je dadelijk moet doden. Als je dat
alles voltooid hebt, dood dan de draak die het G.V. bewaakt. Iuno, die Iason begunstigde, zag in dat hij zonder de hulp van de goden deze opdrachten niet
kon voltooien. Daarom vervulde ze Medea met liefde voor Iason. Medea maakte een
toverzalfje en haastte zich 痴 nachts naar het schip van Iason. 遷e moet er
jezelf en je wapens mee inwrijven, zei ze, 粗n bij ieder gevaar zal je veilig
zijn! Na ze dat gezegd had, keerde ze naar het paleis terug toen de zon al op
kwam.
De volgende dag, nadat de stieren getemd waren, het
veld geploegd was, de tanden gezaaid waren en de gewapende mannen gedood waren,
deed Iason de draak met het vergif, dat Medea hen gegeven had, inslapen en nam
hij het Gulden Vlies mee uit de tempel van Mars.
Nadat het Gulden Vlies gestolen was, vluchtte Iason samen met
Medea en haar broertje Apsyrtus naar Griekenland.
Koning Aeëtes ging ze op hun vlucht achterna, maar
om te ontkomen had Medea een verschrikkelijke daad gepleegd: ze had Apsyrtus
vermoord, hem in stukken gesneden en die in de zee geworpen. Door het
bijeenzoeken van ieder deel verloor koning Aeëtes kostbare tijd. Zo kon Iason
samen met Medea ontkomen en naar Iolcus varen.


Caeki