>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
De Rhampsinito rege et fure callido
Ramses, de rijke koning van Egypte, die zín rijkdom
op een veilige plaats wou verbergen, beval een architect een schatkamer te
bouwen. Terwijl de schatkamer gebouwd werd, bedacht de architect, een sluw man,
de volgende list: Ďhij plaatste in een muur van de schatkamer twee stenen, die
gemakkelijk verwijderd konden worden. Toen de architect voelde dat zín leven
ten einde liep,
onthulde
de list aan zijn twee zonen. Na de dood van hun vader drongen ze prompt de schatkamer binnen en namen een grote hoeveelheid van de schat weg.
Op
een dag ging Ramses de schatkamer binnen en bemerkte dat een deel van zín
schatten weg was. Hij was zeer verwonderd: Ďde zegels van de poorten waren nog
ongeschonden. Wanneer hij enkele dagen later de schatkamer opnieuw opende, zag
hij tot grote verbazing dat nog een deel van rijkdom verdwenen was. Waarna hij
dadelijk beval klemmen te plaatsen.
ís
Nachts drongen de dieven opnieuw de schatkamer binnen, en één van de broers
raakte vast in de klem. Deze zag in dat die voor zín broer en zichzelf de
ondergang betekende. Daarom zij hij:íhak mijn hoofd af, broer, want als ik door
de bewakers van de koning gevangen en herkend wordt, zal jij als medeplichtige
van deze misdaad beschouwd worden!í Met die woorden kon hij zín broer
overtuigen. Die, hoe dan ook met tegenzin, het hoofd van zín broer afhakte,
plaatste
de stenen terug en keerde naar huis terug, en droeg het hoofd van zín broer bij
zich.
De
volgende dag controleerde de koning de klem nadat hij de schatkamer was
binnengekomen en verbijsterd vond hij het lichaam van de dief zonder hoofd.


Caeki