>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
Hanibal trekt de alpen over.

nadat hannibal gemakkelijk de Pyreneeën had overgestoken, bereikte hij met zijn leger en lastdieren, waaronder zelfs olifanten, de alpen. hannibals onderneming was reusachtig en zeer moeilijk: want nooit tevoren was iemand met een leger deze bergen overgestoken.bovendien maakte de hoogte van de bergen en de massa sneeuw de soldaten van carthago, die door geruchten reeds hadden vernomen dat de overtocht verschrikkelijk zou zijn, nog meer bang. nadat hannibal echter zijn manschappen had aangespoord, begon de colonne bij het eerste licht op te stappen.
op de negende dag kwamen ze langs onbegaanbare wegen en omzwervingen eindelijk op de top van de berg aan, waar aan de soldaten die moe waren van de tocht en de strijd , 2 dagen rust werd gegeven.de nogal zware sneeuwval vernieuwde echter de reusachtige paniek.toen de colonne loom voortging langs plaatsen, die geheel met sneeuw overdekt waren, was de wanhoop op aller gezichten te lezen.
toen beval hannibal zijn soldaten halt te houden op een plaats vanwaar er wijd en zijd een uitzicht was.terwijl hij Italië en beide zijden van de po toonde , zei hij:"nu klimmen jullie de muren over, niet alleen van Italië, maar zelfs van de stad Rome; weldra zullen jullie kunnen afdalen en in de vlakte de tocht maken; in enkele veldslagen zulle jullie de hoofdstad van Italië in jullie macht hebben.
de colonne ging dus verder ,maar de tocht was nog veel moeilijker dan hij bij de beklimming geweest was. want bijna de hele weg was steil , smal en glad, zodat zij zich bij het uitglijden niet konden tegenhouden, en sommigen bovenop anderen en lastdieren bovenop mensen vielen.toen echter de soldaten zonder bepakking, die met hun handen het struikgewas en de wortels vasthielden, met moeite konden afdalen, hielden de ruiters en de lastdieren als het ware bij het einde van de weg halt.
de rotsweg was immers door een grondverzakking onderbroken.daarom besloot hannibal de colonne langs een omweg te leiden, maar ook die weg was totaal onbegaanbaar.
want men moest over het blote ijs gaan en er waren geen wortels of struikgewas waarop iemand met de voet of de hand kon steunen. zo afschuwelijk was de worsteling daar, terwijl de soldaten keer op keer neerstortten en de lastdieren en olifanten op het ijs vastzaten, dat hannibal besliste dat er een nieuwe weg moest aangelegd worden.
aangezien het zeer moeilijk was de rotsen in stukken te hakken, maakten de soldaten nadat ze enorme bomen hadden neergeworpen en in stukken hadden gehakt, een reusachtige stapel brandhout en staken die in brand;vervolgens goten ze er azijn over en braken de rotsen, die door het vuur en de azijn week ( broos ) waren , met ijzeren werktuigen, zodat niet alleen de lastdieren maar ook de olifanten konden meegenomen worden.
nadat ze 4 dagen rond de rots hadden doorgebracht, waren de lastdieren bijna van honger omgekomen;de toppen waren immers nagenoeg onbegroeid en, als er iets va weide was, bedolf de sneeuw het.
in 3 dage daalde men vandaar naar de vlakte af, waar de lastdieren in de weide werden gelaten en aan de vermoeide mensen rust werd gegeven. op de 15de dag kwam hannibal met zijn leger, nadat hij de alpen overwonnen had, in Italië aan.


Caeki