>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
De Aeneae erroribus.
Terwijl de Grieken de stad Troje plunderden ziet Aneas midden in de nacht een droom. Hector die door Achilles gedood was, waarschuwde hem.:"Haast je naar de kust en breng de Trojaanse huisgoden over naar het vreemde land. Wanneer onze stad door de Grieken verwoest is zullen onze huisgoden tenminste behouden zijn." Toen besloot Aeneas samen met zijn vader  zijn vrouw en zijn zoon op de vlucht te slaan en het heil te zoeken. Maar in het midden van de oproer ziet hij zijn vrouw Creuses niet meer. Hij rende terug door de straten van de stad maar zocht haar tevergeefs. Plosteling verscheen Creuses beeld dat zei:" De goden houden mij vast . Wanneer jij na vele dwaaltochten in een ander land terechtkomt zal je met een andere vrouw trouwen. Na deze woorden verdween Creuses beeld uit het zicht. Een beetje later liepen de Trojanen die door de Grieken niet belegerd waren de droevige Aeneas tegemoet. Wanneer de bomen op de kust omgehakt zijn en de schepen gebouwd waren gaven zij de zeilen aan de winden en gingen zij weg uit hun vaderland."Maar waar is dat vreemde land?"Vroeg Aeneas dikwijls. "Indien wij het orakel van Apollon van het eiland Deli niet raadplegen zullen wij ons nieuwe vaderland nooit kennen. Nadat ze het eiland Deli bereikt hadden Gaf Apollo dit orakel aan Aeneas en zijn gezellen. Indien jullie na wisselende avonturen de kust van Italie bemerkten dan zullen jullie je nieuw vaderland bereiken.
Al gedurende vele jaren zwierven Aeneas en zijn gezellen over de zeeën toen ze eindelijk de kust van Italie bemerkten. Iason die tijdens de oorlog de Grieken altijd begunstigd had en de Trojanen benadeeld.


Caeki