>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
Als het vuur verschijnt zal de avond vallen.
In het paleis leefde en jongen, die Servius Tulius noemde. Op een dag,
toen koningin Tanaquil samen met haar drie slavinnen in haar tuin wandelde,
was deze jongen voor de paleispoorten in slaap gevallen plotseling omringden
vlammen het hoofd van de slapende jongen maar kwetsen hem niet. Bij dat wonder
begonnen de vrouwen luidkeels te gillen. Zelfs koning Tarquinius,
die zn waarzegger Atius over de staatszaken aan het raadplegen was,
liep er naar toe. Twee slavinnen brachten al water aan, maar de koninging verbood
hen de vlammen te doven of de jongen uit zn slaap te wekken:
Raak hem niet aan! zei ze, Die jongen is beslist door de goden gezonden!
Weldra doofden de vlammen spontaan uit en ontwaakte de jongen uit zn slaap.
Toen riep Tanaquil zn waarzegger terzijde: Zie jij die jongen hier? vroeg hij,
Wat heeft dit te betekenen? De waarzegger antwoordde slechts: Als het vuur
verschijnt, oh koning, zal de avond vallen. Maar Tanaquil begreep zijn woorden
niet. Drie dagen later, veinsden twee herders, gezonden door de zonen van Ancus Marcius, een ruzie voor de paleispoorten en hielden niet op met lawaai maken.
Omdat hun geroep tot in heel het paleis doordrong, kregen ze het koninklijke
bevel  beurtelings hun zaak te
bepleiten. Toen begon de eerste van hen te praten. Terwijl de koning zich van
de eerste afwendde, vermoordde deze plotseling koning Tarquinius met een slag
van zn bijl die hij onder zijn kledij verstopt had.Daarna sloegen ze zo snel mogelijk op de vlucht.
Eindelijk begreep Tanaquil de woorden van de waarzegger: Als het vuur verschijnt, zal de
avond vallen.


Caeki