>>clik.to/Latijn<<  |   home
Phoenix 1 I Phoenix 2 I Phoenix 3  I Phoenix 4  ITablinum I Vestibulum  I Studium 1 l Studium 2  I Studium 3  I Atrium
De equo ligneo
Gedurende vele jaren hielden de Grieken de stad Troje tevergeefs bezet.Dikwijls vochten ze met de Trojanen, maar nooit konden zij de overwinning behalen. Eindelijk bedachten ze een list: ze bouwden een reusachtig paard en verborgen daarin hun beste soldaten. 's Nachts lieten ze het grote dier voor de kust achter, braken hun kamp af en voeren naar het eiland Tenedus waar ze zich vertopten.

Bij het ochtendgloren stonden de Trojanen verstomd: op de vlakte bemerkten zij geen kamp, geen schip, geen soldaat, niets anders dan een reusachtig paard. Dadelijk ging het gerucht door de stad. Burgers kraaiden victorie met luide stem, jongens en meisjes dansten en van overal  kon men horen: “De Grieken zijn  weg! Ze zijn naar huis gegaan! Ze hebben niets anders achtergelaten dan een houten paard!” De Trojanen liepen vrolijk de stad uit en liepen naar het beest toe.

Het gevaarte werd door allen vol bewondering bekeken en aangeraakt, toen de priester van Neptunus, Lacoön, die de Grieken altijd wantrouwde de burgers waarschuwde: “De Grieken zijn niet naar hun vaderland teruggekeerd! Geloof mij! Jullie kennen Odyseus toch? Dit is een belegeringstuig dat door de Grieken tegen onze wallen is opgebouwd. Daar zitten soldaten in verborgen !” Na deze woorden wierp hij met grote kracht een lans naar het dier.

Precies op dat ogenblik verscheen een zekere Sinon, een leugenachtige Griek. Hij zei: “De Grieken zijn naar huis teruggekeerd, ik ben alleen achtergelaten omdat ik Odyseus beledigde. Dit paard is door de Grieken voor Minerva gebouwd”

Toen verschenen opeens twee woeste en huiveringwekkende slangen uit de zee, omstrengelden en wurgden de ongelukkige priester samen met zijn 2 zonen. Allen openden de poorten van de stad en gaven daardoor teken aan het Griekse leger.

De Grieken voeren zonder uitstel naar de kust en konden makkelijk de stad binnendringen. De stad was bezet, vele burgers werden gruwelijk vermoord en alle huizen werden in brand gestoken. Zo is Troje vernield.

Caeki